انتخاب زبان

شوینده (سری سرویس بهداشتی)

فیلتر کردن
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 براق کننده شیرآلات تیرک 500 گرم
براق کننده شیرآلات تیرک 500 گرم
23,000 تومان

500 گرم

 بوگیر فاضلاب تیرک 1000گرم
بوگیر فاضلاب تیرک 1000گرم
15,400 تومان

1000گرم

 پودر کف شو ی تیرک 500 گرم
پودر کف شو ی تیرک 500 گرم
8,500 تومان

500 گرم

تمیزکننده کاسه توالت تیرک 500 گرمی
تمیزکننده کاسه توالت تیرک 500 گرمی
6,700 تومان

500 گرمی اسیدی

تمیزکننده کاسه توالت تیرک 750 گرمی
تمیزکننده کاسه توالت تیرک 750 گرمی
9,400 تومان

750 گرمی اسیدی

تمیزکننده کاسه توالت تیرک 1000 گرمی
تمیزکننده کاسه توالت تیرک 1000 گرمی
10,000 تومان

1000 گرمی اسیدی

تمیزکننده کاسه توالت تیرک 4000 گرمی
تمیزکننده کاسه توالت تیرک 4000 گرمی
34,000 تومان

4000 گرمی اسیدی

 تمیز کننده غیر اسیدی تیرک 750 گرمی
تمیز کننده غیر اسیدی تیرک 750 گرمی
15,000 تومان

750 گرمی تمیزکننده و خوشبوکننده غیر اسیدی

تمیز کننده غیر اسیدی تیرک 4000 گرمی
تمیز کننده غیر اسیدی تیرک 4000 گرمی
48,000 تومان

ارسال فقط در تهران با پیک 4000 گرمی تمیزکننده و خوشبوکننده غیر اسیدی

 تمیز کننده غیر اسیدی تیرک 1000 گرمی
تمیز کننده غیر اسیدی تیرک 1000 گرمی
15,600 تومان

1000 گرمی تمیزکننده و خوشبوکننده

 جرم گیر تیرک 750 گرمی
جرم گیر تیرک 750 گرمی
7,200 تومان

ارسال فقط در تهران با پیک 750 گرمی (جوهر نمک)

 جرم گیر تیرک 1000 گرمی
جرم گیر تیرک 1000 گرمی
8,500 تومان

ارسال فقط در تهران با پیک 1000 گرمی (جوهر نمک)

 جرم گیر تیرک 2000 گرمی
جرم گیر تیرک 2000 گرمی
13,400 تومان

ارسال فقط در تهران با پیک 2000 گرمی (جوهر نمک)

 جرم گیر تیرک 4000 گرمی
جرم گیر تیرک 4000 گرمی
19,300 تومان

ارسال فقط در تهران با پیک 4000 گرمی (جوهر نمک)

 جرم گیر تیرک 750 گرمی معطر
جرم گیر تیرک 750 گرمی معطر
7,500 تومان

ارسال فقط در تهران با پیک 750 گرمی معطر

 قرص فلاش تانک تیرک 12 عددی
قرص فلاش تانک تیرک 12 عددی
23,300 تومان

ارسال فقط در تهران با پیک ضد عفونی کننده ایمن جهت از بین بردن جرم ها در کاسه توالت شستشوی اتوماتیک کاسه توالت بدون نیاز به نیروی انسانی قابلیت استفاده در انواع فلاش تانک ها دارای ماندگاری بالا

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی